Essenia Trainingen

ESSENIA TRAININGENWelkom op de site van Essenia Trainingen!

Voor wie zijn kwaliteit van leven en samenleven wil verbeteren
Voor wie met zijn ziel wil leven en de missie van zijn ziel wil ontdekken
Voor wie wil leven met het Licht 

    Essenia Trainingen biedt voor het Nederlandse taalgebied de basismethoden en technieken aan uit de moderne Esseense spitiruele school. Deze wortelt in een millenia oude universele traditie, door de grote Meesters vertegenwoordigd in alle tijden en culturen. Deze rijke traditie is de laatste 20 jaar nieuw leven ingeblazen door Olivier Manitara en de moderne Essenen. 
   De mens van vandaag die zijn kwaliteit van leven wil verbeteren, die zoekt naar gezondheid, harmonie en eenvoud en naar de intensiteit en vervulling van een weg met een hart, zal bij Essenia Trainingen veel aanknopingspunten en technieken aangereikt krijgen om hier concreet aan te werken.
   Van oudsher staan de Essenen - die een veel omvattender stroming vertegenwoordigen dan de kleine groepering met diezelfde naam waaruit onder meer Jezus is voortgekomen - bekend als de Therapeuten. Het is hun missie om in alle tijden de verbinding van mens met de natuur en met de goddelijke werelden levend te houden. Niet als een abstractie, maar als doorleefde werkelijkheid. Middels praktische oefeningen en een concrete levenswijze.
  Zodat de goddelijke vonk die in je leeft, het Licht dat je in je draagt verzorgd, gevoed, versterkt en beschermd wordt en steeds krachtiger gaat stralen in je dagelijkse leven.

Van overleven naar leven
   Iedere moderne mens ondervindt dagelijks de stress en de druk van het leven in een door high tech en economie gedomineerde samenleving. De prijs die wij betaling voor het gemak en de luxe ervan is hoog. Meer en meer voelen we ons beklemd en opgejaagd door een systeem en een leefklimaat dat er niet op gericht is onze ziel te laten bloeien. Waarin we afgesneden raken van onze eigenheid en energie. Waarin tegenover een uiterlijke rijkdom een steeds grotere innerlijke armoede en kleingeestigheid komt te staan. Sterker nog: je moet wel heel krachtig en energiek zijn, een grote kennis en een sterk verlangen hebben om de levende verbinding met je ziel, met je diepere eigenheid en inspiratie niet te verliezen. 
   Daarom keren steeds meer mensen zich meer tot de technieken uit de aloude spirituele stromingen om te overleven. 
   We proberen onze energie en vitaliteit aan te vullen en terug te winnen door te werken met het lichaam en de vitale energieën (yoga, chi kung, tai chi chuan, sport enz). 
   Daarnaast hebben we een enorme behoefte aan echte rust, in ons hoofd, in onze emoties en in onze relaties en proberen daar iets aan te doen (middels meditatie, mindfulness enz.).
   Tenslotte zoeken we een nieuw contact met onszelf en de ander, maar ook een levende wereldvisie en praktische levenswijsheid die ons kaders en richting kan geven. Om het hoofd te kunnen bieden aan de druk van buitenaf, om geïnspireerd te worden en bewust weer zin en magie te kunnen geven aan ons individuele leven.

Essenia Trainingen
   Essenia Trainingen sluit aan op al die behoeften. Het biedt toegang tot een zeer omvattende, actuele wijsheid uit een ononderbroken traditie en een scala aan praktische methoden en technieken die concreet en effectief vorm kunnen geven aan al die behoeften en verlangens. Het wijst de mens de weg naar zijn innerlijk, waar de enige bron opwelt die hem naar vervulling en naar positieve transformatie kan voeren. Essenia Trainingen geeft de mens van nu de mogelijkheid om op een aangename, opbouwende manier de kracht en de kennis uit de initiatiescholen te integreren in zijn dagelijks bestaan. Om zo steeds meer een individueel geïnspireerd leven te kunnen leiden, met hart & ziel. In verbondenheid en broederschap met alle wezens om hem heen.

   Welkom daarom iedereen die actief zijn leven in de hand wil nemen, die tot volle bloei en ontwikkeling wil komen!
   Die de magie van het bestaan opnieuw wil ervaren.
   Die zijn missie wil ontdekken en volbrengen. 
   En die van zijn leven een leerweg en een kunstwerk wil maken, zoals het oorspronkelijk is bedoeld.

  'De Esseense wijsheid wijst geen weg die eruit zou bestaan zich van anderen te vervreemden om een persoonlijk heil en welzijn te realiseren. Natuurlijk is het persoonlijke welzijn welkom en kun je daarnaar streven maar het is niet het grote doel. Want het kan niet ten koste van anderen gevonden worden en al helemaal niet in een bewustzijn dat is afgescheiden van de anderen.
  
Deze wijsheid bepleit niet een vlucht voor de talrijke moeilijkheden van het leven. Het is niet een middel om aan je verantwoordelijkheden en je karma (lot) te ontsnappen. Hij wil veeleer een toevlucht, een kracht, een methode en een opheldering zijn om de problemen op een nieuwe manier op te lossen, om je een nieuw gedrag eigen te maken, om orde te scheppen in je leven, om te vereenvoudigen en mooi te maken, door een weg naar omhoog te openen.
   Niet een geforceerde weg, maar een bloei, een natuurlijk en vanzelfsprekend ontluiken.
'   - Olivier Manitara